Contact Us

Address:
Bahagian Teknologi Pendidikan
Kementerian Pendidikan Malaysia
Persiaran Bukit Kiara
50604 Kuala Lumpur
Tel: 03-20817777
Fax: 03-20817788